بیلبورد بلوار شریعتی شیراز

بیلبورد بلوار شریعتی شیراز

کد: ۸۰-۱۳ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار شریعتی
ابعاد: ۴۸ متر مربع (۱۲*۴ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: انتهای بلوار شریعتی (معالی آباد) – میدان احسان – دید از معالی آباد