بیلبورد پل هوایی بلوار فرهنگ شهر

بیلبورد پل هوایی بلوار فرهنگ شهر در شیراز

کد: ۸۰-۲۰۵ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار فرهنگ شهر
ابعاد: ۴۲ متر مربع ( ۳ × ۱۴)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: پل هوایی بلوار فرهنگ شهر (وجه ۲) غرب به شرق