بیلبورد تبلیغاتی جهرم

بیلبورد تبلیغاتی بلوار میثاق جهرم

کد: ۱۳۶۴ – ۱۰۲
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار میثاق
ابعاد: ۸ متر مربع ( ۴ × ۲)
تیپ:  عمودی
جهت دید:
شهر: جهرم
آدرس: بلوار میثاق