بیلبورد تبلیغاتی شیراز

بیلبورد تبلیغاتی بلوار چمران در شیراز

کد: ۸۰-۱۰۱ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار  چمران
ابعاد: ۴۰ متر مربع ( ۱۰ × ۴)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: بلوار چمران – حدفاصل فلکه دانشجو و خیابان ابیوردی