بیلبورد تبلیغاتی حاشیه بلوار چمران

بیلبورد تبلیغاتی حاشیه بلوار چمران در شیراز

کد:  ۵۸۴-۲۱۱ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار چمران
ابعاد: ۱۸ متر مربع (۳*۶ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: بلوار چمران – بعد از زیرگذر