بیلبورد تبلیغاتی محور شیراز - فسا

بیلبورد تبلیغاتی محور شیراز – فسا

کد: ۸۰-۸ shz
نام بیلبورد: بیلبورد محور شیراز – فسا
ابعاد: ۹۰ متر مربع (۶*۱۵ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: محور شیراز – فسا