بیلبورد تبلیغاتی میدان ارم شیراز

بیلبورد تبلیغاتی میدان ارم شیراز

کد: ۲۱-۲۸۶ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد میدان ارم
ابعاد: ۲۴ متر مربع
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: میدان ارم – ابتدای بلوار جام جم