بیلبورد بزرگراه چمران شیراز

بیلبورد پل عابر بزرگراه چمران در شیراز

کد: ۴۶۶-۱۴۵ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد بزرگراه چمران
ابعاد: ۴۵ متر مربع ( ۳ × ۱۵)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: بزرگراه چمران – مقابل بیمارستان حافظ – دید از چمران