بیلبورد پل عابر پیاده در شیراز

بیلبورد پل عابر پیاده خیابان زند شیراز

کد: ۲۱-۲۸۸ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان زند
ابعاد: ۵۰٫۲۵ متر مربع
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: خیابان زند به سمت زیرگذر و میدان شهرداری