بیلبورد تبلیغاتی شیراز

بیلبورد پل هوایی بلوار فرهنگ در شیراز

کد:   ۸۰-۲۰۵ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد پل هوایی بلوارفرهنگ
ابعاد: ۴۲ متر مربع ( ۳ × ۱۴)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: شیراز
آدرس: پل هوایی بلوار فرهنگ شهر (وجه ۲)غرب به شرق