بیلبورد تبلیغاتی جهرم

بیلبورد چهارراه دفاع مقدس جهرم

کد: ۴۱۱۰-۱
نام بیلبورد: بیلبورد چهارراه دفاع مقدس
ابعاد: ۲۱ متر مربع (۳*۷ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: جهرم
آدرس: فارس ، جهرم ،چهارراه دفاع مقدس- روبروی بلوار معلم