نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز

ساماندهی تابلوهای شیراز نیازمند اراده‌ای قوی است

نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز ، بر ضرورت ساماندهی تبلیغات محیطی و صنفی شهر شیراز تاکید کرد و گفت : ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی نیازمند اراده‌ای قوی است و با کار احساسی ، اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد .
به گزارش شیراز بیلبورد ، مظفر مختاری با اشاره به نابسامانی تابلوهای تبلیغاتی و صنوف در برخی از نقاط شهر ، افزود : اکثر این تابلوها بدون توجه به قوانین و مقررات نصب شده اند و گاهی علاوه بر مزاحمت های به وجود آمده اعم از ورود به حریم عمومی ، خصوصی ،معابر و عدم رعایت حقوق شهروندی ، موجبات ایجاد حوادث ناگوار را برای شهروندان بدنبال دارند که ساماندهی آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد : داشتن شهری زیبا حق هر شهروندی است که متاسفانه عدم رعایت قانون در برخی نقاط شهر شیراز ، این حق را از شهروندان سلب کرده است .
نماینده مردم در شورای شهر شیراز ، خاطر نشان کرد : وجود آلودگی ‌های بصری منجر به نارضایتی شهروندان ، اختلال‌های روحی – روانی و ناهنجاری رفتاری در سطح جامعه می‌شود و یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش کیفیت زندگی شهرنشینی است ، لذا تبلیغات قانونمند و فضاسازی ضابطه‌مند ، باعث بسامان‌‌شدن منظر شهری و به‌ تبع آن آرامش ‌فکری شهروندان می‌شود .
مختاری از عدم توجه به عنصر زیباشناسی در ساخت تابلوهای تبلیغاتی و عدم توجه به گرافیک محیطی در ساخت این گونه از تابلوها انتقاد کرد و افزود : در حال حاضر گرافیک علمی است که به عنوان یکی از مهمترین عوامل تبلیغ ، پیام رسانی و نشر دانش سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شناخته می شود .
وی در پایان به نقش و جایگاه تبلیغات در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و اظهار داشت : در شهر شیراز کوچکترین توجهی به نیازهای بصری شهروندان نمی شود در صورتی که در کشورهای توسعه یافته این امر جزو ارکان مهم تشکیل دهنده زندگی اجتماعی محسوب می گردد .