بیلبورد بلوار چمران شیراز

بیلبورد پل عابر بلوار چمران شیراز

کد: ۸۰-۳ shz
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار چمران
ابعاد: ۴۰ متر مربع ( ۴ × ۱۰)
تیپ:  افقی
جهت دید: شرق به غرب
شهر: شیراز
آدرس: بلوار چمران – روبروی بیمارستان اردیبهشت (وجه ۱)شرق به غرب

 

بیشتر بخوانید

آرم-اداره-حمل-و-نقل-و-پایانه-های-کشور.

مزایده بهره برداری از تابلوهای پل عابر در فارس

 

مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
شماره آگهی: شماره ۹۴/۴۱/۴۳ ، نوبت دوم
 آدرس : فارس، شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ،

اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق ۴۰۷

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره ۹۴/۴۱/۴۳ نوبت دوم
موضوع مزایده : اجازه ساخت و نصب تابلو و بهره برداری تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز – سپیدان/ شیراز- کازرون/ شیراز- سروستان
تضمین شرکت در مزایده : برابر ارقام قید شده در اسناد مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد.
مهلت دریافت اسناد : ۹۴٫۷٫۱۸
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق ۴۰۷
مهلت دریافت پیشنهادات : ۹۴٫۰۷٫۲۸ آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت ۱۴)
زمان بازگشایی پیشنهادات : ۹۴٫۰۷٫۲۹ آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت ۱۰ صبح
شماره تماس : ۰۷۱۳۷۱۷۶۲۴۱
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

بیشتر بخوانید