تبلیغات-بر-روی-بدنه-اتوبوس

تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس در شیراز

به گزارش شیراز بیلبورد ، تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس در شیراز بیش از یک سال است که ممنوع شده است و هم اکنون تعدادی از اتوبوس ها به دلیل تبلیغات بر روی بدنه متوقف هستند و این در حالی است که بهره برداری از ناوگان اتوبوسی به عنوان یکی از منابع در آمدی برای سازمان اتوبوسرانی بشمار می آید.
کارشناس روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شیراز درباره علت لغو تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس در شیراز گفت :« این تصمیمی است که رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با ممنوع شدن تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس اتخاذ کرده است و انجام این عمل بر اساس پایه دستورالعمل وزارت کشور در خصوص ممنوعیت تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس در کلان شهرها صورت گرفته است».
سفیدفر افزود:« با توجه به تعداد قابل توجه تبلیغات در سطح شهر شیراز و اختشاش بصری به وجود آمده تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس ها در زمینه فرهنگی و در جهت ارتقا فرهنگ شهروندی می باشد و تبلیغات بصورت برگه های بنرA3 و استیکر داخل اتوبوس و بر روی شیشه انجام می گیرد».
وی در خصوص مدت لغو انجام تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس گفت:« مدت یکسال است که انجام این تبلیغات در شیراز لغو شده است و این در حالی است که بهره برداری از ناوگان اتوبوسی به عنوان یکی از منابع درآمدی برای سازمان اتوبوسرانی شیراز بشمار می آید».
کارشناس روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شیراز در مورد درخواست جدید شورای شهر شیراز توضیح داد و گفت : «حدود دو ماه است که پیشنهاد جدید اجرای تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس را به شورای شهر داده ایم و احتمال دارد دوباره این طرح اجرا شود» و همچنین افزود:«هنوز پاسخی را مبنی بر تاُیید دریافت نکرده ایم و بر همین اساس تاریخ مشخصی را نمی توانیم برای اجرای دوباره این طرح اعلام کنیم».

بیشتر بخوانید