بیلبورد تبلیغاتی شیراز

بیلبورد میدان صنایع الکترونیک در شیراز

کد:   ۷۱-۱۱۹ shz
نام بیلبورد:  بیلبوردمیدان صنایع الکترونیک
ابعاد: ۴۰ متر مربع ( ۵ × ۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: شیراز
آدرس: میدان صنایع الکترونیک – دید از معالی آباد به مجتمع عظیم خلیج فارس

بیشتر بخوانید